SUOMEN KIELEN TESTIT

Testipisteen tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa kielitaidon arviointia valtakunnallisesti. Yksi keino lisätä arvioinnin tasalaatuisuutta ovat yhteiset testimateriaalit. Testipiste onkin kehittänyt suomen kielen taitotasotestejä oppilaitosten  tarpeisiin jo vuodesta 2010.

Tällä hetkellä myynnissä olevat testit ovat

Testit on laadittu aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointiin, mutta osa niistä sopii myös nuorten aikuisten koulutuksissa käytettäviksi. Testit sopivat hyvin kotoutumiskoulutuksen alku- ja päättövaiheen arviointiin mutta myös muihin samantasoisiin kielikoulutuksiin esimerkiksi vapaaseen sivistystyöhön tai ammatilliseen koulutukseen.

Useimmat testipaketit kattavat kaikki kielen osa-alueet eli puhumisen, kuullun ymmärtämisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen testit. Osasta testejä on olemassa myös rinnakkaisia versioita.

Testit on kehitetty Testipisteessä Eurooppalaisen viitekehyksen ja kansainvälisten testinlaadinnan käytäntöjen mukaan. Testit on koekäytetty oikeilla kohderyhmillä eri oppilaitoksissa. Ymmärtämistaitojen suoritukset on analysoitu tilastollisesti testin toimivuuden varmistamiseksi, ja niille on asetettu pisterajat standard settingissä. Tuottamistaitojen suorituksia on arvioitu laadullisesti arviointipaneelissa.

Testit perustuvat toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen. Esimerkiksi kotoutumiseen ja työllistymiseen tähtäävän suomenopetuksen keskeisin tavoite on, että oppijat suostuvat alusta asti viestimään vähäiselläkin kielitaidollaan ja tottuvat toimimaan myös tilanteissa, joissa kielitaito ei täysin riitä. Niinpä Testipisteen testit pyrkivät ennustamaan sitä, missä määrin opiskelija pystyy selviytymään erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Testitehtävät on laadittu niistä viestintätilanteista käsin, joita opiskelija hyvin todennäköisesti arjessaan kohtaa. Arvioinnin kriteerit ovat viestinnälliset: tuottamistaitojen arviointikriteereissä painottuvat ymmärrettävyys ja viestivyys, ja ymmärtämistaitojen tehtävät perustuvat oletukseen opiskelijasta, joka on tottunut toimimaan monenlaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien kanssa monenlaisissa viestintätilanteissa ja joka sietää myös ymmärtämisen osittaisuutta. Testin laadinnassa on pyritty tehtävätyyppien tuttuuteen ja tehtävien selkeyteen.

Osaan testipaketeista liittyy käyttöopas ja/tai koulutusvideo, joka tukee opettajia testin käyttöönotossa. Oppaat ja videot kertovat konkreettisesti testin järjestämisestä. Arvioijan tueksi on myös laadittu puhumisen ja kirjoittamisen arviointilomakkeita ja koottu joukko eritasoisia ja erityyppisiä näytesuorituksia, joihin omaa arviointiaan voi peilata.

Hinnat ja tilaukset

Testipakettien hinnat löytyvät tästä linkistä, jolla tehdään myös tilaukset. Hintoja voi tarkastella myös tekemättä tilausta.

  Kotoutumiskoulutuksen välitesti A2-tasolle
  Sopii myös muihin vastaavantyyppisiin koulutuksiin  Suomen kielen testi A2- ja B1-tasoille
  Puhumisessa ja kirjoittamisessa myös B2-taso  Suomen kielen testi B2-tasolle